Odsetki

Wielkość odsetek uzależniona jest od wielkości kredytu jaki weźmiemy w banku. Czy ich spłata jest konieczna? Odsetki tak naprawdę są formą zarabiania pieniędzy przez instytucje, które udzielają kredytów i pożyczek. Owa kwota jest dla nich czystym zarobkiem. Dają nam pieniądze, które musimy spłacić i dodatkowo musimy zapłacić kwotę odsetek. Odsetki są kosztem, jaki naliczany jest za kapitał pożyczony. To co charakteryzuje odsetki to stopa procentowa. Każdy bank może mieć nieco inną stopę procentową według której nalicza swoim klientom odsetki. Jeżeli chodzi o banki odsetki są kosztem jaki ponoszą kredytobiorcy. To dzięki nim banki mogą prosperować i powiększać wielkość swojego kapitału. W pewnym sensie bez pożyczek bank bardzo szybko by upadł. Bardzo dobra porównywarka kredytowa www.17bankow.com dostępna na tej stronie, dzięki nim odsetki będą niskie a kredyt przyjazny.

Wielkość takich odsetek uzależniona jest od kilku podstawowych czynników. Na wielkość odsetek wpływa nie tylko stopa procentowa, ale także wielkość pożyczonego kapitału, czas na jaki ten kapitał pożyczyliśmy, a także sposób według którego owe odsetki będą naliczane. Bank stosuje specjalny kalendarz według którego wylicza nam odsetki. Według tego kalendarza określa się ilość dni jakie zostały użyte do obliczenia odsetek. Najczęściej jest to 365 dni, ale są przypadki, kiedy po uzgodnieniu z klientem bank może zmienić ową liczbę dni. Samo naliczanie odsetek nie jest w żaden sposób regulowane przez prawo bankowe. Zasady ustalane są między klientem, a bankiem. Odsetki można wyliczać na kilka sposobów. Tak zwane proste odsetki nalicza się na podstawie pożyczonego kapitału i czasu na jaki kredyt został zaciągnięty przez klienta. Najczęściej pobiera się je dopiero po ich naliczeniu. Mamy również odsetki składane. Tutaj po danym okresie odsetki doliczane są do kapitału pożyczonego i w następnym okresie nalicza się je od łącznej kwoty kredytu i wcześniej naliczonych odsetek. Mamy jeszcze odsetki naliczane w sposób ciągły. Te stosowane są w przypadku opcji. Ciekawą formą naliczania odsetek jest dyskonto. Tutaj odsetki nalicza się i pobiera z góry. Możemy wybrać kredyt z taką formą naliczania odsetek jaka najbardziej nam odpowiada. Warto wcześniej sprawdzić jaką formę oferuje dany bank i jakie są ogólne warunki kredytu, aby nie nadziać się na minę.