Jak oszczędzać i zarabiać w banku?

Z ofert banków korzysta wielu z nas, choćby posiadając tam konta bankowe. Oferowanych produktów bankowych jest bardzo wiele. Pozwalają one nie tylko na przechowywanie środków i dysponowanie nimi, czy otrzymywanie pieniędzy w przypadku kredytu. Można również dzięki nim osiągać zyski. Chodzi oczywiście o lokaty bankowe. Są to produkty bankowe, które jakby działają w sposób odwrotny do kredytów. My użyczamy bankowi pieniądze, a on odpowiednio je inwestując odnosi zyski jego cześć trafia do nas w postaci odsetek.

Czy to jest bezpieczne?

Założenie lokaty i wpłacenie tam środków to jeden z najbezpieczniejszych sposobów inwestowania. Ponadto inwestowaniem tym zajmują się specjaliści wiedzący, co będzie opłacalne, a jednocześnie nie przynoszące zbyt dużego ryzyka. Oprócz tego dodatkowym zabezpieczeniem jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który w razie niewypłacalności banku zwraca większa część włożonych środków.

Ile można zyskać?

Jako, że lokata bankowa nie pociąga za sobą dużego ryzyka, to zgodnie regułą, że to co bezpieczne przynosi mniejsze zyski, nie są one aż tak duże , jak na przykład podczas inwestowania na giełdzie. Są za to niemal pewne. Na to ile można zyskać ma oczywiście wpływ wiele czynników, takich jak wysokość stóp procentowych, kapitalizacja odsetek, czy też czas trwania lokaty oraz to, czy oprocentowanie jest stałe czy zmienne. To ostanie wiąże się ściśle z wysokością stóp procentowych – stałe oprocentowanie zapobiega przed spadkiem zysku wywołanym ich obniżeniem, ale zmienne daje szanse na większy zysk w przypadku ich podwyższenia. Generalnie jest tak, ze im kapitalizacja częstsza, oraz im dłuższy czas trwania lokaty, tym zyski będą większe.

O czym warto pamiętać?

Zakładając lokatę trzeba koniecznie liczyć się z tym, że po wpłaceniu tam środków nie będziemy ich mogli wybrać przed upływem terminu końca lokaty. Wybranie tych środków wiązałoby się bowiem z utratą wypracowanych już odsetek. Nie jest to więc raczej rozwiązanie dla osób potrzebujących dostępu do pieniędzy w każdej chwili. Alternatywą w takich wypadkach może być konto oszczędnościowe, które w pewien sposób łączy w sobie elementy typowego konta bankowego i lokaty. Dzięki temu możliwe jest wypłacanie środków w dowolnym momencie, bez utraty odsetek. Oprocentowanie konta oszczędnościowego jest jednak zwykle nieco niższe niż lokaty.

Co wybrać?

Wybór może okazać się trudny, ale trzeba go dokonać samodzielnie, biorąc pod uwagę to, co najbardziej nam odpowiada. Można jednak skorzystać z pomocy, jaką jest internet dostępne tam strony zawierające porównania lokat itp. Można również umówić się z doradcą finansowym, żeby doradził, co najbardziej się opłaca w danym przypadku. Dobry wybór jest zaś podstawą satysfakcji z odnoszenia możliwie jak największych zysków.