Dlaczego warto optymalizować zdolność kredytową?

Kredytobiorca zawsze przedstawia się kredytodawcy pod kątem zdolności do regulowania zobowiązań w terminie. Optymalizacja zdolności kredytowej jest zatem kluczowa dla bezpieczeństwa długoterminowej współpracy. Optymalizacja zdolności kredytowej to także jedna z najważniejszych inwestycji w aktualnych warunkach gospodarczych? Dlaczego?

Dostęp do kredytu to szansa na lepsze życie

Im lepszy dostęp do kredytu, tym większa szansa zaspokojenia zaawansowanych potrzeb rodzinnych, nawet przy stopniowym ograniczeniu kosztów. W Polsce kredyt hipoteczny umożliwia bezproblemowy zakup nieruchomości, często w bardzo dobrych lokalizacjach. Duży kredyt wymaga jednak optymalnego poziomu dochodów, a także ograniczenia kosztów dla rodziny. Dobrze, jeżeli zaciągasz kredyt z partnerem, bo wtedy ryzyko rozkłada się na dwie osoby. Dostęp do kredytu gotówkowego jest łatwiejszy ze względu na rozwój firm pożyczkowych, a także pożyczek społecznościowych z udziałem inwestorów indywidualnych, a coraz częściej instytucjonalnych. Optymalizacja zdolności kredytowej to szansa na lepsze warunki życia poprzez wzrost dochodów. Wysokość raty kredytu uzależnia termin ostateczny obowiązywania umowy. Nie ma problemu, aby termin maksymalizować, a jednocześnie obniżać ratę. Zdolność kredytowa i historia spłat zobowiązań pokazuje, na co możesz sobie pozwolić i ile faktycznie kosztuje dostęp do najważniejszych społecznie dóbr. Zdolność kredytowa to lepsza perspektywa rozwoju dla klienta indywidualnego oraz biznesowego ze względu na szybsze pozyskiwanie kapitału pod ważne inwestycje. Zdolność kredytowa to nie czynnik stały, ale mocno zmienny wraz z czasem. Jeżeli zwiększysz zdolność kredytową w czasie obowiązywania umowy możesz pokusić się o negocjacje korzystniejszych warunków.

Szybka droga po kredyt gotówkowy

Brak historii kredytowej, niepewność dochodów, śmieciowe umowy o zatrudnienie to najważniejsze czynniki ryzyka przy ocenie kredytobiorcy. Przy złej zdolności kredytowej bank komercyjny automatycznie odrzuca wniosek, bo tak nakazuje prawo bankowe, a także normy udzielania pożyczek w sektorze bankowym. Optymalizacja zdolności kredytowej to nie tylko droga po tańszy kredyt, ale przede wszystkim lepsze pod względem ekonomicznym funkcjonowanie budżetu domowego.