Szał na pożyczki studenckie – z czego to wynika?

Przez ostatnią dekadę trwający kryzys zadłużenia kredytów studenckich zawisł nad każdym aspektem szkolnictwa wyższego, od wyboru i rekrutacji do stażu podyplomowego. Czasami góra długu w bilionach złotych wydawała się nie do pokonania. Dziś jednak, przy zwiększonym zaangażowaniu zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, pojawiają się nowe strategie, które mają na celu zaradzenie kryzysowi - strategie takie jak spłata kredytu studenckiego i studenckie zadłużenie.

Ważne jest jednak rozpowszechnienie informacji na ten temat i zarejestrowanie większej liczby kredytobiorców w pakiecie programów, które pozwalają kredytobiorcom na regulowanie miesięcznych płatności w zależności od wielkości ich dochodów. To pozwala absolwentom płacić zaledwie 10 procent ich uznaniowego dochodu w stosunku do pożyczek rządowych, a niektóre pożyczki są wybaczane po 20 latach

Dzisiaj są liczne uniwersytety i organizacje non-profit które dbają o rozpowszechnianie tego podejścia , a także oznacza to dołączenie do grona firm, które zapewniają spłatę pożyczek studenckich dla swoich pracowników.

Przyjrzeliśmy się rosnącej tendencji programów spłaty kredytów studenckich i zasługują one na bliższą analizę. Stanowią one ogromną korzyść dla absolwentów, którzy je otrzymują - i są również bardzo korzystne dla pracodawców, którzy je oferują.

Spłata pożyczki pomaga rekrutować

Jedno z ustaleń, które pobudziły wiele firm do rozpoczęcia programu spłat pożyczek studenckich, pochodziło z ich codziennej działalności inwestycyjnej: firmy zauważają, że ??coraz mniej milenialsów oszczędza na emeryturę, ponieważ przeznaczali coraz więcej uznaniowego dochodu na płatności takie jak pożyczki studenckie. W tym samym czasie milenialsi byli również gotowi stać się największą kohortą wśród polskiej siły roboczej.

Dla firm, które zaczęły oferować spłatę kredytu studenckiego, jest to dobra okazja, by czynić dobro: pomoc nowym absolwentom w zadłużeniu z tytułu pożyczek studenckich tworzy ogromną przewagę w rekrutowaniu młodych talentów. Spłata kredytu pozwala również na bardziej bezpośrednie ukierunkowanie wydatków na świadczenia - dzięki zapewnieniu korzyści edukacyjnych tym, którzy zostali już zatrudnieni, firma zapewnia, że ??przeznacza środki na bezpośredni wpływ na przyszłość własnej branży.

Spłata kredytu zapewnia również firmom kilka możliwości zatrzymania pracowników po ich zatrudnieniu. Niektóre bieżące programy czekają, aż pracownicy będą mieli określoną ilość czasu na obsługę przed wypłaceniem świadczeń; inne zapewniają fundusze spłaty pożyczki z każdą wypłatą, a łączna kwota wzrasta im dłużej przebywają pracownicy. Tak czy inaczej, lojalność pracowników wiąże się z rosnącymi nagrodami (a pracownicy, których pożyczki zostaną spłacone wcześniej, mogą również zacząć kupować domy i inwestować na emeryturę!)

Konkurencyjna alternatywa

Podczas gdy spłata kredytu jest niewątpliwie cenna zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, faktem jest, że nie każda firma może sobie pozwolić na całkowite pożyczki studenckie dla każdego pracownika. Aby stworzyć program o napiętym budżecie, warto wziąć przykład ze świata stypendiów i stworzyć konkurencyjny program spłaty kredytu.

Nakładając na pracowników obowiązek ubiegania się o spłatę pożyczki, podobnie jak w przypadku stypendium konkurencyjnego, firmy mogą oferować program na ustalonym lub ograniczonym budżecie, nie martwiąc się, że mogą zostać zalane niespodziewanymi wypłatami. I nawet jeśli budżet nie jest problemem, konkurencyjne programy mogą być również wykorzystywane do ukierunkowania spłat kredytu na te, które mają określone poziomy potrzeb.