Co nam daje korzystanie z kredytów?

Na pewno bardzo dużo osób zgodnie stwierdzi, iż kredyty gotówkowe są przede wszystkim bardzo korzystne.

Kredyt gotówkowy jest bardzo korzystny przede wszystkim z tego względu, że można go przeznaczyć na dowolny cel, który nie musi być nawet związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Bank nie kontroluje, bowiem sposobu wykorzystania otrzymanych przez kredytobiorcę środków. Do podstawowych kosztów tego kredytu zaliczają się odsetki, ale istnieją też inne dodatkowe koszty. Wysokość dodatkowych kosztów zależna jest od oferty banku, jednak zazwyczaj zawsze trzeba też zapłacić prowizję za przyznanie kredytu oraz ubezpieczenie, które zabezpiecza zarówno bank, jak też kredytobiorcę.

Jakie koszty kredytu należy brać pod uwagę?

Kredytodawcy często oferują niższe oprocentowanie albo obniżenie prowizji tym klientom, którzy zdecydują się na wykupienie ubezpieczenia. W przypadku tego kredytu klient może zdecydować się albo na raty równe o stałej wysokości przez cały okres spłaty kredytu albo na raty malejące, które stają się coraz niższe wraz z upływem czasu. W ich skład wchodzi stała kwota kapitału, a także odsetki naliczane od pozostałego do spłaty zobowiązania. Raty malejące według kredytobiorców są korzystniejsze, ponieważ szybciej spłaca się kapitał, a suma odsetek jest niższa niż w przypadku rat równych. Kredyty gotówkowe oferują też swoim klientom oprocentowanie stałe bądź zmienne.

Jakie oprocentowanie będzie lepsze?

Oprocentowanie stałe jest niezmienne w całym okresie spłaty kredytu gotówkowego, dlatego otrzymany na początku obowiązywania umowy kredytowej harmonogram spłat nie będzie ulegał żadnym zmianom. Oprocentowanie zmienne jest natomiast sumą elementu stałego oraz jakiegoś punktu odniesienia. Kredyt gotówkowy wypłacany jest najczęściej bezgotówkowo, za pomocą przelewu na wskazany przez kredytobiorcę rachunek. Ustawa o kredycie konsumenckim daje też konsumentom prawo do zmiany decyzji już po podpisaniu umowy. Klient może zrezygnować z kredytu w terminie czternastu dni od zaciągnięcia zobowiązania. Ta rezygnacja może mieć formę pisemną i najlepiej jest ją wysłać listem poleconym, aby mieć dowód jej złożenia. Takie oświadczenie można wysłać najpóźniej w ostatnim dniu przed upłynięciem określonego terminu. Dlatego też przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z takimi właśnie wymogami dotyczącymi kredytu.