Cechy kredytu gotówkowego

Każdy kredyt gotówkowy posada kilka stałych cech, które są niezmienne bez względu na to na jaki rodzaj kredytu się zdecydujemy. Przede wszystkim kredyty są pieniężne, czyli ich przedmiotem są pieniądze. Biorąc kredyt otrzymujemy pieniądze w formie gotówki, przelewu czy czeku. Druga cecha kredytu gotówkowego to zwrotność, czyli obowiązek zwrotu kredytu we wskazanym w umowie terminie. Następna cecha kredytu to celowość, czyli musimy określić na jaki cel chcemy przeznaczyć otrzymane pieniądze.

Inne cechy kredytu to odpłatność i zabezpieczenie. Odpłatność oznacza, że bank pobiera opłaty między innymi też prowizję od kredytu przyznanego i jesteśmy również zobowiązani spłacać odsetki od kredytu wykorzystanego. Zabezpieczenie kredytu polega natomiast na ochronie kredytu w sytuacji, gdy przestaniemy go spłacać. Te cechy są wspólne dla wszystkich rodzajów kredytu.

Kredytu gotówkowy charakteryzuje się także typowymi dla siebie funkcjami jak kreatywność, co oznacza tworzenie pieniądza. Do innych funkcji zaliczana jest funkcja płatnicza, co oznacza konieczność spłacania zobowiązania finansowego przez kredytobiorcę. Kredyty bardzo często pełnią też funkcję finansową, co oznacza możliwość sfinansowania przez przedsiębiorstwa różnych przedsięwzięć związanych z prowadzoną działalnością. Ostatnią funkcją jaką pełnią kredyty jest rola kontrolna oznacza to, że kredyt jest udzielany tylko kredytobiorcy, który jest wiarygodny. Umowę kredytową poznajemy po tym, że jest sporządzona na piśmie jest w niej określony cel na jaki przeznaczymy pożyczone pieniądze.

W umowie kredytowej są dokładnie określone warunki kredytu, czyli wskazanie dokładnego terminu spłaty, dokładnej wysokości prowizji i odsetek. Umowa pożyczki może być zawarta także w formie ustnej. Musimy pamiętać o tym, że w przypadku kredytu, który zostanie wykorzystany niezgodnie z celem wskazanym w umowie bank może podjąć kroki dotyczące kontroli, a następnie wypowiedzieć umowę kredytu.

Kolejnym niezbędnym elementem umowy kredytowej są strony umowy, kwota a także waluta umowy, cel kredytu, zasady i termin spłaty zaciągniętego kredytu, wysokość oprocentowania kredytu, a także warunki jego zmiany, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, uprawnienia banku związane z kontrolą oraz wysokość prowizji czy też warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Podstawą udzielenia kredytu jest zawsze wniosek złożony przez klienta, powinien on zawierać takie elementy jak charakterystykę osoby ubiegającej się o kredy, kwotę kredytu oraz walutę wnioskowanego kredytu, a nawet cel na jaki chcemy go przeznaczyć, okres kredytowania, okres karencji i terminy spłaty.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.